Web sitemizdeki içeriklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu'na (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü'ne (GDPR) uygun olarak çerezleri kullanıyoruz. Sitenin düzgün çalışması için gerekli zorunlu çerezlerin kullanılmasını ve Sitemiz sunucularının yurt dışında olması sebebi ile yurt dışına aktarılmasını istemiyorsanız ziyaretinizi sonlandırmalısınız. Diğer çerezler yönünden ise lütfen tercihlerinizi belirleyiniz.

cancel
www.sdmturkey.com ("İnternet Sitesi") adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Göztepe Mah. Göksu Evleri B29 A Villa Anadolu Hisarı/ Beykoz İSTANBUL adresinde mukim SDM GIDA PAZARLAMA VE TICARET LTD. ŞTI. ("SDM Gıda") tarafından işletilen İnternet Sitesi'ni kullanmadan önce lütfen işbu şart ve koşulları ("Kullanım Koşulları") okuyunuz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi'nin her türlü kullanımı için geçerlidir. İnternet Sitesi'nin bir kullanıcı hesabı oluşturulmadan kullanılması hallerinde dahi aşağıdaki Kullanım Koşulları'nın kabul edilmesi gerekmektedir.

SDM Gıda zaman zaman Kullanım Koşulları'nı değiştirebilir. Bu nedenle, İnternet Sitesi'ne her giriş yaptığınızda Kullanım Koşulları'nı gözden geçirmeye devam edin. İnternet Sitesi'ni böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Kullanım Koşulları'ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Kullanım Koşulları'nı kabul etmek istemezseniz, İnternet Sitesi'ni kullanmayabilirsiniz. SDM Gıda zaman zaman İnternet Sitesi aracılığıyla kampanyalar düzenleyebilir. Bu kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.

İnternet Sitesi'ne Erişim

İşbu İnternet Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. İnternet Sitesi'ni kullanmak ve/veya İnternet Sitesi'ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir.

İnternet Sitesi'nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. İnternet Sitesi'ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Kullanım Koşulları'na uymamanız halinde SDM kullanıcı hesabınızı askıya alabilecektir.

İnternet Sitesi'nin her an erişilebilir olması için elimizden geleni yapsak da, her koşulda İnternet Sitesi'ne erişebilmenizi garanti etmiyoruz. İnternet Sitesi'ne erişiminiz bakım ve güncellemeler nedeniyle zaman zaman kesilebilir.

Gizlilik

Gizlilik uygulamalarımızı anlayabilmek için lütfen Gizlilik Politikası'nı inceleyeniz

Kişisel Kullanıma Yönelik Ürün ve Hizmetler

İnternet Sitesi'nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Ürünlerin veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşulları'nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

Satın Alıma İlişkin Politika ve Prosedürler

İnternet Sitesi üzerinden verilen siparişlere ilişkin politika ve prosedürleri görmek için (siparişlerin işlenmesi, nakliye ve işlemden geçme, iade ve değiştirmeler gibi), Lütfen tıklayınız

Dayanak Oluşturmama

SDM Gıda, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da; İnternet Sitesi'ndeki ürün tarifleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

Bağlantılar

Bu İnternet Sitesi'nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi'ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, SDM Gıda'nin kontrolü altında değildir. SDM Gıda, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına SDM Gıda tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği SDM Gıda'nin kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. SDM Gıda, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı İçeriği

Bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağladığınızda (" Kullanıcı İçeriği"), söz konusu Kullanıcı İçeriği'nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği SDM'nin değil, Site'de Kullanıcı İçeriği'ni yayınlayanların tamamen sorumlu olduğu anlamına gelir. (a) Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan; (b) herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkisi çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız; (c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verdiğiniz veya (e) herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği'nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden "spam" de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca, (i) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı; (ii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, "gizlice takip etmemeyi" veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi; (iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi; (iv) kasten veya kasıtsız olarak tabi olunan herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmemeyi veya (v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamamayı veya depolamamayı da kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi'ne iletilen veya İnternet Sitesi'ne konulan Kullanıcı İçeriği'ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. SDM, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği'ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Kullanım Koşulları'nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Kullanım Koşulları'nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere ("İçerik"); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem SDM Gıda'nin sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve SDM Gıda'ye lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi'ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi'ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

SDM Gıda'nin önceden açık yazılı izni olmadan SDM Gıda'nin markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

İnternet Sitesi'ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Site'sinin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi'nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında bilgi sahibi olmanızı takiben SDM Gıda'ye yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz.

Lisans ve İndirme Hakları

İnternet Sitesi'ni işbu Kullanım Koşulları'na uygun şekilde kullanma ve işbu bölümde belirtilen koşullar kapsamında İnternet Sitesi'ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde İnternet Sitesi ve/veya İçerik'e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. SDM Gıda, ancak aşağıdaki hususlara uyulması kapsamında indirmeye (download) izin verir:


I.İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,
II.İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,
III.indirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur. Ek olarak, İçerik ya da İçerik'in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümü başka bir İnternet sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. İnternet Sitesi ve içerdiği bilgiler ne şekilde olursa olsun bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, İnternet Sitesi'nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak adına veya İnternet Sitesi'nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak için bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

Taahhütte Bulunmama

İnternet Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu vefakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiç bir taahhüt vermez. SDM Gıda, İnternet Sitesi'nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi'nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. SDM Gıda, İnternet Sitesi'nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da " Trojan" içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden SDM Gıda sorumlu tutulamaz. SDM Gıda ayrıca İnternet Sitesi'ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Kullanım Şart ve Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İçerik de dâhil olmak üzere İnternet Sitesi'ni kullanımınızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. İnternet Sitesi, Kullanım Şart ve Koşulları ve İçerik'ten memnun değilseniz İnternet Sitesi'ni kullanımınızı durdurabilirsiniz.

Kanunlar ve Yönetmelikler

İnternet Sitesi, herhangi bir sebepten dolayı İnternet Sitesi'nin veya İnternet Sitesi'ne erişimin yasaklandığı yerdeki kişilere yönelik değildir. Bu yasaklara tabi olan kişiler İnternet Sitesi'ne erişmemelidir.

SDM Gıda, İnternet Sitesi veya İçerik'in her yerel kanun uyarınca kullanıma uygun olduğu veya bunlara her yerel kanunca cevaz verildiği hususlarını ileri sürmemektedir. İnternet Sitesi'ne erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmaktadırlar ve mevzuata uyulması hususunda kendileri sorumludurlar.

Tazminat

SDM Gıda'ye, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;


I. İnternet Sitesi'ni kullanımınız,
II. Kullanım Şart ve Koşulları'nın tarafınızca ihlal edilmesi,
III. İnternet Sitesi'nin sizin tarafınızca kullanılmasının
a. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,
b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,
IV. İnternet Sitesi'nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi'ne herhangi bir unsur eklemeniz, İnternet Sitesi'nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi'ni izinsiz kullanımınız,
V. İşbu Kullanım Şart ve Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz,

Üçüncü şahıslar tarafından SDM Gıda'ye, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin SDM Gıda'yi, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Şart ve Koşulları'nın bu bölümünde İnternet Sitesi'nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi'ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak SDM Gıda'yi, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Kullanım Şart ve Koşulları'nın Feshi

İşbu Kullanım Şart ve Koşulları siz veya SDM Gıda tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Şart ve Koşulları'nın SDM Gıda tarafından feshedilmesi halinde SDM Gıda kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Şart ve Koşulları'nı info@sdmturkey.com e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben İnternet Sitesi'nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

İnternet Sitesi Değişiklikleri

SDM Gıda'nin, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi'nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi'ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

Bilginin Geri Bildirimi ve Aktarımı

Bu İnternet Sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi SDM Gıda'nin gizlilik politikasına tabidir ve SDM Gıda'ye aittir. Bu İnternet Sitesi'ne veya İnternet Sitesi'nden hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir materyal aktarımı yasaktır.

SDM Gıda'nin kimliğinizi belirtmemek koşuluyla demografik bilgileriniz ile İnternet Sitesi'ni kullanımınıza ilişkin bilgileri kullanabileceğini ve/veya açıklayabileceğini kabul etmektesiniz.

Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Kullanım Şart ve Koşulları'nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Şart ve Koşulları'nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Şart ve Koşulları'nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

Tüm Sözleşme

Burada sağlananın dışında, bu Kullanım Şart ve Koşulları aramızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve bundan önceki tüm anlaşmaların ve sözleşmelerin (yazılı ya da sözlü) yerine geçer. Bu maddedeki hiçbir husus tarafların hileden doğan sorumluluklarını sınırlamak ya da engellemek için işletilmeyecektir.

Üçüncü Kişilerin Hakları

Bu Kullanım Şart ve Koşulları'ndaki hiçbir husus bu Kullanım Şart ve Koşulları'nın ya da Kullanım Şart ve Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (bu sözleşmede isim, sınıf, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Kullanım Şart ve Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi'nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

SDM Gıda, İnternet Sitesi'ni ziyaret etmenizden ve size şirketimiz ve ürünlerimiz ile ilgili bilgi vermekten memnuniyet duyar.